,

Nuusbrief Januarie 2018

In hierdie Nuusbrief

 • Fase 2 terugvoer
 • Dispensasie vir Uie Merkvereistes
 • Dankie

Beste Korkom Produsent

 1. FASE 2 TERUGVOER 

  Aartappels hektare soos volg:

 • Moere   68 hektaar
 • Tafel   5 hektaar
 • Proses 9 hektaar
 • Totaal 08 hektaar
 • Opbrengs 2,106,580 sakkies

 

Uie hektare soos volg:

 • Totaal             8 hektaar
 • Opbrengs 11,930,293 sakkies
 • Nas Markte 6,522,388 sakkies
 • Direk 4,035,210 sakkies
 • Uitvoere EU 2,089 sakkies
 • Uitvoere Afrika 1,370,606
 • Gem t/ha 04Bestuur spekuleer oor die gemiddelde ton per hektaar, indien opbrengs na 58 t/ha aangepas word, verminder opbrengs met 1 miljoen sakkies (wat ‘n 1 miljoen sakkies minder na Nasionale Markte sinspeel)
 1. DISPENSASIE VIR UIE MERKVEREISTES 

  Mnr. Vincent Hewitt het einde verlede jaardispensasie vir die afkortings van grootte groepe op uie sakkies en palette aangevra.  Dispensasie is toegeken en is reeds so aan lede gekommunikeer.  Korkom sal jaarliks dispensasie vir bogenoemde aanvra.

 1. DANKIE

  Kantoor wil graag lede bedank dat hul Fase 2 opnames so spoedig voltooi en deurgestuur het.  Groot waardering daarvoor.

Korkom groete.

Pieter du Toit Jr
VOORSITTER