Uie Werkgroep – Vlugskrif

Die Dagbestuur het besluit om opnuut te kyk na die funksionering van die Uie Werkgroep. Die besluit is om te konsollideer en eerder minder projekte aan te pak met meer akkurate uitsette.
Ons wil strategies organiseer om binne bepaalde beperkinge (proefwerk wat nie noodwendig statisties is, produsent betrokkenheid, die tydsfaktor en…

(Om verder te lees, laai gerus die dokument in PDF formaat af)

Uie Werkgroep – Vlugskrif